Apurahat ja stipendit

Rahasto jakaa yleisiä apurahoja Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä edistäviin hankkeisiin, esim. kulttuuri-, kieli-, media-, tutkimus- ja koulutusalan projekteihin. Rahaston apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset, joiden toimiala liittyy rahaston toiminta-alueeseen, ts. Suomen ja Ruotsin välisten kulttuurisuhteiden edistämiseen. Rahasto myöntää myös oleskelustipendejä Suomeen/Ruotsiin opintokäynteihin, tutkimustoimintaan tai kulttuurivaihtoon liittyen. 

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto jakaa kahdenlaisia apurahoja;

I) Yleisiä apurahoja
II) Oleskelustipendejä

Ennen kuin haet apurahaa

Tutustu mielelläsi rahaston hakuohjeisiin (kuka voi hakea?, mitä rahasto tukee? etc.) ennen kuin haet apurahaa. Huomioithan, että rahasto ei käsittele hakemuksia, jotka eivät täytä haukriteerejä. Itse hakemus tehdään rahaston sähköisellä hakulomakkeella. Rahasto käsittelee ainoastaan rahaston sähköisellä lomakkeellä tehtyjä hakemuksia. Ainoastaan mahdolliset työnäytteet (kuten esim. kuvia, kirjoja, cd- tai dvd-levyjä) tai suositukset voidaan lähetettää rahastolle postitse.

Yhtä hanketta varten voi pääsääntöisesti jättää ainoastaan yhden hakemuksen rahastolle. Rahasto tukee ainoastaan rahaston tavoitetta vastaavia hankkeita, toisin sanoen hankkeita, joiden tarkoituksena on edistää Suomen ja Ruotsin välisiä kulttuurisuhteita. Pohjoismaista yhteistyötä koskevat hakemukset (vähintään kolme osallistuvaa Pohjoismaata) pyydetään osoittamaan Pohjoismaiselle kulttuurirahastolle www.nordiskkulturfond.org.

Rahastolla on vuosittain kaksi hakuaikaa. Rahasto toimii ensisijaisesti projektin osarahoittajana. Rahaston myöntämä apuraha tulee käyttää sen kalenterivuoden aikana, jolle se on myönnetty.

Ruotsinopettajien erikoisoleskelu Tukholmassa (Suomessa asuville hakijoille)

Rahasto järjestää kuten aiempinakin vuosina ainoastaan yhden ruotsinopettajille tarkoitetun erikoisoleskelun Tukholmassa vuonna 2018.

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahasto ottaa kaikki erikoisoleskeluhakemukset käsittelyyn tammikuun 2018 hakuajan yhteydessä. Päätöksestä ilmoitetaan kirjeitse kaikille hakijoille huhtikuussa 2018.

Alustavien suunnitelmien mukaan oleskelu järjestetään viikolla 23 koulujen päättäjäisten jälkeen. Erikoisoleskelu koostuu yhteisestä ohjelmasta (luentoja ja tutustumiskäyntejä) ja omasta ohjelmasta. Kurssin tarkoituksena on tarjota ruotsinopettajille syvempi katsaus tämän päivän Ruotsin yhteiskuntaan ja samalla tutustua kollegoihin eri paikkakunnilta Suomesta.

Oleskelustipendi kattaa matka- ja ateria-apurahan 185 euroa sekä ilmaisen yöpymisen rahaston sopimushotellissa (Freys Hotel) Tukholmassa.

Leirikoulut

HAKUOHJEET RUOTSIN LEIRIKOULUIHIN MYÖNNETTÄVÄÄ TUKEA VARTEN/SUOMEN JAOSTO

  • hyvin valmisteltu ohjelma ja budjetti
  • yhteistyökoulu ja yhteyshenkilö Ruotsissa
  • ohjelmaan tulee sisältyä opintokäyntejä, yhteistyöprojekteja tai muuta vastaavaa  
  • muu rahoitus tulee käydä ilmi hakemuksesta
  • mahdollisuus käyttää ruotsin kieltä matkan aikana