Hakuohjeet

Lataa rahaston hakuojeet PDF-tiedostoina:

Muita säännöksiä

  • rahaston hallitus tekee päätökset kaikista hakemuksista, eikä päätöksestä voi tehdä valitusta
  • hakemuksia, jotka eivät täytä yllä olevia säännöksiä, ei oteta käsittelyyn
  • aiemmin hylättyjä hakemuksia ei käsitellä uudelleen ellei hankkeeseen sisälly uusia osuuksia
  • tiedot myönnetyistä apurahoista ja summista sekä loppuraportti ovat julkisia, ja nämä tiedot voidaan ilmoittaa rahaston internetsivuilla tai jollain muulla tavalla
  • jos apurahaa ei käytetä määrättynä aikana, se palautuu automaattisesti rahastolle
  • pidennettyä käyttöaikaa (lykkäys) tulee anoa rahastolta, ja se voidaan myöntää vain poikkeustapauksissa
  • apuraha tulee käyttää sille määrättyyn tarkoitukseen. Mahdollisista muutoksista täytyy ilmoittaa rahastolle. Rahasto myöntää muutoksia apurahan käyttötarkoituksiin pääasiassa vain rajallisesti
  • rahaston nimen ja logon tulee näkyä niiden hankkeiden yhteydessä, joille on myönnetty tukea
  • myönnetystä apurahasta on tehtävä selvitys rahastolle viimeistään 31. maaliskuuta seuraavana vuonna tai muussa tapauksessa apuraha palautuu rahastolle. Selvityksestä tulee käydä ilmi, että maksettu summa on käytetty sille myönnettyyn tarkoitukseen.