Kuka voi hakea?

Yleiset apurahat

Yleistä apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, organisaatiot, yhdistykset, laitokset jne. Tukea ei pääsääntöisesti myönnetä kunnille tai valtiollisille tahoille.

Hakemus tulee lähettää sen maan sihteeristöön, jossa hakija asuu/työskentelee. Jos hakija ei asu Suomessa tai Ruotsissa, hakemus voidaan jättää hakijan valitsemaan sihteeristöön.

Yhtä hanketta varten voi jättää ainoastaan yhden hakemuksen.

Oleskelustipendit

Oleskeluapurahaa voivat hakea yksityishenkilöt tai ryhmät. Apurahaa ei pääasiallisesti myönnetä kunnille tai valtion viranomaisille. Oleskeluapurahan myöntäminen edellyttää hyvin perusteltua suunnitelmaa esimerkiksi opintokäynnistä, tutkimustoiminnasta tai kulttuurivaihtoon liittyvästä hankkeesta.

Jos kyseessä on ryhmä, hakemuksesta tulee käydä ilmi yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö on vastuussa apurahan selvityksestä.