Mitä rahasto ei tue?

Yleiset apurahat

Hankkeilla tulee olla selvä kahdenvälinen tavoite. Jos tämä ei käy ilmi hakemuksesta, se hylätään. Apurahaa ei myöskään myönnetä hankkeille, jotka ovat jo alkaneet/on toteutettu ennen rahaston tekemää päätöstä. 

Rahasto ei pääsääntöisesti myönnä tukea seuraaviin tarkoituksiin:

  • tekniseen varustukseen, materiaalikustannuksiin, korjaustöihin, rakentamiseen, muistomerkkeihin tai vastaaviin
  • hallinnollisiin kustannuksiin tai palkkakustannuksiin, joilla ei ole suoraa yhteyttä hankkeen toteuttamiseen
  • yleisen opintotuen piiriin kuuluviin peruskoulu-, lukio- tai korkeakoulutason opintoihin
  • vaihto-opiskeluun, harjoitteluun tai oppilasvaihtoon
  • urheilutapahtumiin

Oleskelustipendit

Oleskelulla tulee olla selvä kahdenvälinen tavoite. Jos tämä ei käy ilmi hakemuksesta, se hylätään. Oleskeluapurahaa ei myönnetä hankkeisiin, jotka on aloitettu/toteutettu ennen rahaston tekemää päätöstä.

Rahasto ei pääsääntöisesti myönnä oleskeluapurahaa seuraaviin tarkoituksiin:

  • yleisen opintotuen piiriin kuuluviin peruskoulu-, lukio- tai korkeakoulutason opintoihin
  • vaihto-opiskeluun, harjoitteluun ja oppilasvaihtoon
  • urheilutapahtumiin osallistumiseen