Mitä rahasto tukee?

Yleiset apurahat

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on:
 • edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää
 • lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Ruotsissa ja ruotsin kieltä kohtaan Suomessa
 • lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskuntakehityksestä
 • käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskuntakehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia
Yllä mainitun lisäksi rahasto asettaa etusijalle hankkeet, jotka
 • kehittävät nykyistä yhteistyötä ja etsivät uusia alueita/verkostoja/kohderyhmiä maiden väliseen vaihtoon tulevaisuudessa
 • toteutetaan sellaisilla paikkakunnilla Suomessa/Ruotsissa, joissa tietämys maista/kontaktit maiden välillä ovat suhteellisen vähäisiä
 • ovat uutta luovia, eikä niitä ole toteutettu aikaisemmin; antavat uuden näkökulman ja välittävät uutta tietoa, uusia tieteellisiä saavutuksia Suomesta/Ruotsista ja suomalais-ruotsalaisista suhteista
 • joilla on mahdollisuus jatkua ja kehittyä, ja joilla on vaikuttavuutta
 • lisäävät kiinnostusta Suomea kohtaan julkisessa keskustelussa Ruotsissa ja toisinpäin

Mitkä kohderyhmät ovat etusijalla?
Lähtökohtana on, että rahaston tukemien hankkeiden tulee olla kaikille avoimia ja suunnattuja laajalle kohderyhmälle.

Hankkeita, joissa on mukana nuoria, tai jotka on suunnattu nuorille, priorisoidaan erityisesti. Lisäksi etusijalla ovat myös hankkeet, joissa hakijan rooli on toimia välittäjänä, esim. opettajat, toimittajat jne.

Oleskelustipendit

Oleskeluapuraha tulee ensisijaisesti käyttää:
 • tutkimuksen valmisteluun, tutkimustyöhön, kartoituksiin, reportaaseihin, haastatteluihin
 • vierailuihin organisaatioissa, laitoksissa, viranomaistahoissa
 • seminaareihin, konferensseihin jne. osallistumiseen

Konserttien, näyttelyiden, seminaarien jne. toteuttamiseen haetaan rahaston yleistä apurahaa.

Oleskeluapurahaa myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on:
 • edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää
 • lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Ruotsissa ja ruotsin kieltä kohtaan Suomessa
 • lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskuntakehityksestä
 • selvittää maiden elinkeinoelämän, yhteiskuntakehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia

oleskelustipendi ruotsiin

Oleskelustipendit Tukholmaan kattavat:

 • matka-apurahan 125 euroa
 • ateria-apurahan 15 euroa/vrk
 • ilmaisen yöpymisen rahaston sopimushotellissa (Freys Hotel)

Oleskelustipendit muualle Ruotsiin haetaan hakukierroksesta 01/2018 lähtien yleisenä apurahana.

oleskelustipendi suomeen

Oleskelustipendi Suomeen kattaa yöpymiset sekä ateriat seuraavasti: 

 • 1300 kruunua/vrk/hlö
Tämän lisäksi stipendiaatille myönnetään matka-apuraha seuraavasti:
 • 1000 kr/hlö Helsinkiin, Turkuun ja näiden lähialueille 
 •  2000 kr/hlö muualle Suomeen