Hallitus

Rahaston työtä johtaa hallitus, jossa on kuusi jäsentä, kolme Ruotsista ja kolme Suomesta. Maiden hallitukset nimittävät rahaston hallituksen. Edustajat valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja jokaiselle edustajalle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Suomen ja Ruotsin hallitukset valitsevat myös yhden edustajan molemmista maista puheenjohtajaksi. Puheenjohtajuus vaihtuu maiden välillä vuosittain.

Vuonna 2017 rahaston puheenjohtajana toimii ministeri Jan-Erik Enestam, Suomi, ja varapuheenjohtajana maaherra Chris Heister, Ruotsi. 

suomen jaostoPuheenjohtaja
Jan-Erik Enestam, ministeri
Varajäsen: Juhana Vartiainen, kansanedustaja

Maarit Feldt-Ranta, kansanedustaja
Varajäsen: Heli Järvinen, kansanedustaja 

Tytti Isohookana-Asunmaa, valt. tri
Varajäsen: Lauri Heikkilä, fil. tri

ruotsin jaostoPuheenjohtaja
Chris Heister, ent. maaherra
Varajäsen: Martin Hårdstedt, professori

Jarmo Lainio, professori

Varajäsen: Pär Lager, toimitusjohtaja

Nina Lundström, kansanedustaja
Varajäsen: Annika Hirvonen-Falk, kansanedustaja