Fondens nästa ansökningstid är 5 januari - 1 februari, ansökan går inte att lämna innan ansökningstidens början.  Vi har julstängd mellan 20 december och 8 januari. GOD JUL! 

Läs hela inlägget »

Tandem Forest Values är ett bilateralt skogsforskningsprojekt som etablerades 2017 som Sveriges gåva till Finlands 100-års jubileum som självständig stat. Projektet är ett startskott på ett fördjupat samarbete inom skoglig och skogsindustriell forskning mellan Sverige och Finland. Gåvan består av tolv tvååriga forskartjänster med ett bidrag om 2 miljoner kronor per tjänst.

Projektet startade den 26 oktober på ett högtidligt seminarium hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA). Läs mer om projektet hos projektkontoret Tandem. 

Läs hela inlägget »

Kulturfonden för Sverige och Finlands ansökningstid inleds den 1 september och ansökningar tas emot fram till den 1 oktober 2017. Höstens ansökningsomgång avser aktivitetsbidrag och vistelsestipendier för projekt som genomförs under 2018. Fonden beviljar stipendier för enskilda personer, organisationer och föreningar för bilaterala svensk-finländska projekt som ökar kunskaperna om och främjar kontakten mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk.

Läs hela inlägget »

Fondens båda sekretariat har semesterstängt mellan 1 juli och 16 augusti 2017. 

GLAD SOMMAR! 

Läs hela inlägget »

Kulturfonden för Sverige och Finland har tilldelat Sveriges före detta stats och-  utrikesminister Carl Bildt fondens förtjänstmedalj. Fonden vill på det här sättet visa sin uppskattning och sitt tack för Carl Bildts betydande och värdefulla insats för det svensk-finländska samarbetet.

”Carl Bildt har vid sidan om alla sina andra meriter alltid varit en stor nordist och en sann finlandsvän. Det känns viktigt och lämpligt att uppmärksamma Bildts insatser nu när Finland firar sin 100-åriga självständighet”, konstaterar ordföranden för fondens finländska utskott Jan-Erik Enestam.

Medaljen delades ut den 2 maj 2017 på Hanaholmens kulturcentrum i samband med ett seminarium där Bildt och Finlands före detta utrikesminister Erkki Tuomioja dryftade utrikespolitiska frågor.

Traditionen med medaljutdelning instiftades år 2010 när Kulturfonden för Sverige och Finland fyllde 50 år.  

Läs hela inlägget »