Fondsekretariatet är på semester 22.6-10.8.2018. Glad sommar!

Läs hela inlägget »

Beslutsbrev till alla som beviljades stipendier och bidrag ur fonden har skickats ut. Du hittar beviljningslistorna här. Nästa ansökningstid är i september 2018. 

Läs hela inlägget »

Fondens nästa ansökningstid är 5 januari - 1 februari, ansökan går inte att lämna innan ansökningstidens början.  Vi har julstängd mellan 20 december och 8 januari. GOD JUL! 

Läs hela inlägget »

Tandem Forest Values är ett bilateralt skogsforskningsprojekt som etablerades 2017 som Sveriges gåva till Finlands 100-års jubileum som självständig stat. Projektet är ett startskott på ett fördjupat samarbete inom skoglig och skogsindustriell forskning mellan Sverige och Finland. Gåvan består av tolv tvååriga forskartjänster med ett bidrag om 2 miljoner kronor per tjänst.

Projektet startade den 26 oktober på ett högtidligt seminarium hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA). Läs mer om projektet hos projektkontoret Tandem. 

Läs hela inlägget »

Kulturfonden för Sverige och Finlands ansökningstid inleds den 1 september och ansökningar tas emot fram till den 1 oktober 2017. Höstens ansökningsomgång avser aktivitetsbidrag och vistelsestipendier för projekt som genomförs under 2018. Fonden beviljar stipendier för enskilda personer, organisationer och föreningar för bilaterala svensk-finländska projekt som ökar kunskaperna om och främjar kontakten mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk.

Läs hela inlägget »