Fondsekretariatet är på semester 22.6-10.8.2018. Glad sommar!

Läs hela inlägget »

En viktig del av vår verksamhet är att bevilja bidrag och stipendier, en process som innefattar att vi måste begära en del personuppgifter från dig som sökande.
 
Personuppgifterna behövs för att kunna behandla ansökan, kontakta dig, betala ut ett eventuellt beviljat bidrag samt för statistik. Vi är också skyldiga att arkivera och spara de beviljade ansökningarna. Dina uppgifter förvaras säkert och delas ej med tredje part. 
Det betyder mycket för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Det gör vi med största varsamhet och i enlighet med EU:s nya dataskyddsdirektiv General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Här (länk) hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter i såväl ansökningsportalen Rimbert som vår övriga verksamhet. Har du ytterligare frågor om hantering av personuppgifter så hör gärna av dig till sverige@kulturfonden.net (svenska utskottet) ellerfonderna@hanaholmen.fi (finländska utskottet). 

Läs hela inlägget »

Beslutsbrev till alla som beviljades stipendier och bidrag ur fonden har skickats ut. Du hittar beviljningslistorna här. Nästa ansökningstid är i september 2018. 

Läs hela inlägget »

Fondens nästa ansökningstid är 5 januari - 1 februari, ansökan går inte att lämna innan ansökningstidens början.  Vi har julstängd mellan 20 december och 8 januari. GOD JUL! 

Läs hela inlägget »

Tandem Forest Values är ett bilateralt skogsforskningsprojekt som etablerades 2017 som Sveriges gåva till Finlands 100-års jubileum som självständig stat. Projektet är ett startskott på ett fördjupat samarbete inom skoglig och skogsindustriell forskning mellan Sverige och Finland. Gåvan består av tolv tvååriga forskartjänster med ett bidrag om 2 miljoner kronor per tjänst.

Projektet startade den 26 oktober på ett högtidligt seminarium hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA). Läs mer om projektet hos projektkontoret Tandem. 

Läs hela inlägget »