Bidrag och stipendier

Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar och förnyar samarbetet mellan Sverige och Finland inom bland annat kultur, språk, media, forskning och utbildning. Aktivitetsbidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland. Fonden beviljar också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna. 
 

Fondens ordinarie bidragsverksamhet består av två olika bidragstyper:

I) Aktivitetsbidrag

II) Vistelsestipendier

Innan du söker

Läs gärna information om vem som kan söka, vad fonden stöder samt fondens riktlinjer innan du ansöker om bidrag. Observera att ansökningar som inte uppfyller riktlinjerna tas inte upp i behandling. Själva ansökan görs på ansökningsportalen. Fonden tar endast emot elektroniska ansökningar. Endast eventuella arbetsprov (bilder, böcker, CD- och Dvd-skivor) och referenser kan skickas till fonden per post.

Huvudregeln är att fonden endast beviljar en av stödformerna till en och samma aktivitet/vistelse. Fonden ger endast stöd till projekt med verksamhet inom fondens intresseområde, d.v.s. som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland. Ansökningar som avser nordiska projekt (tre eller fler länder) hänvisas till Nordiska kulturfonden www.nordiskkulturfond.org.

Bidrag ur fonden kan sökas vid två tillfällen varje år. Fonden kan i regel inte helfinansiera ett projekt. Beviljade bidrag skall användas inom den angivna tidsramen.

Gör din ansökan här

Sökande bosatta i Sverige

Sökande bosatta i Finland

Svensklärarnas specialvistelse i Stockholm (för sökande bosatta i Finland)

På motsvarande sätt som under de senaste åren arrangerar Kulturfonden för Sverige och Finland år 2018 endast en specialvistelse för svensklärare.

Kulturfonden för Sverige och Finland behandlar alla ansökningar av svensklärare under samma ansökningsomgång, januari 2018. Vi meddelar alla sökande om besluten per post i april 2018.

Enligt preliminära planer arrangeras specialvistelsen i Stockholm under vecka 23 efter skolavslutningen. Specialvistelsen består av arrangerat program (föreläsningar och studiebesök) samt eget program. Syftet med specialvistelsen är att erbjuda svensklärarna en djupare insyn i det moderna svenska samhället samt att samtidigt träffa kolleger från olika undervisningsstadier och olika orter i Finland.

Vistelsestipendiet till Stockholm innefattar ett rese- och måltidsbidrag på 185 euro samt gratis logi på fondens avtalshotell Freys Hotel under vistelsen i Stockholm.

Lägerskolor

KRITERIER ANGÅENDE STÖD TILL LÄGERSKOLOR I SVERIGE/DET FINLÄNDSKA UTSKOTTET

  • ett väl förberett program med budget
  • en samarbetsskola i Sverige med en kontaktperson
  • program med substansinnehåll
  • övrig finansiering specificerad
  • möjligheter att använda språket under resan