ansökan

Ansökan på fondens görs på fondens  ansökningsportal. Vänligen notera att fonden inte tar emot bilagor. Endast eventuella arbetsprov (bilder, böcker, CD- och Dvd-skivor) och referenser kan skickas till fonden.

Ansökan insänds till det lands sekretariat där den sökande (ansökans kontaktperson) är bosatt/verksam. Ifall att den sökande bor utanför Sverige eller Finland inlämnas ansökan till det sekretariat som den sökande själv väljer. För samma aktivitet kan endast en ansökan inlämnas.

Vänligen läs igenom vad fonden beviljar bidrag och inte beviljar bidrag till samt våra riktlinjer och övriga bestämmelser innan du fyller i en ansökan. 

Sökande bosatta i Sverige

Sökande bosatta i Finland