Ansökningstider

Sista ansökningsdag för aktivitetsbidrag är:
  • den 1 oktober året före nyttjandeåret. Alla sökanden får skriftligt beslut i november/december.
  • den 1 februari för projekt under innevarande kalenderår. Alla sökanden får skriftligt beslut i april/maj

Sista ansökningsdag för vistelsestipendier är:
  • den 1 oktober året före nyttjandeåret. Alla sökanden får skriftligt beslut i november/december.
  • den 1 februari för projekt under innevarande kalenderår. Alla sökanden får skriftligt beslut i april/maj
     

Webbansökan öppnar ca fyra veckor innan sista ansökningsdatum. För exakt datum, se aktuellt.