mediestipendier

Fondens svenska utskott erbjuder stipendier till journalister och andra verksamma inom mediaområdet i Sverige. Syftet är att ge nya perspektiv och vitalisera intresset för Finland i svensk media. 

För mer information hittar du på mediestipendier.se 

kontaktinformation

fondkoordinator
Anni Heikka
+46 (0) 73 544 79 19
anni@kulturfonden.net