Riktlinjer

Ladda ner fondens riktlinjer som PDF-fil:

Övriga bestämmelser

  • alla ansökningar avgörs inom fondens styrelse och beslut kan inte överklagas
  • ansökningar som inte uppfyller riktlinjerna tas inte upp till behandling
  • tidigare avslagna ansökningar behandlas inte på nytt om det inte finns nya inslag i aktiviteten
  • information om beviljad ansökan och belopp samt slutrapport är offentlig och kan presenteras på fondens hemsida
  • om bidraget inte utnyttjas eller rekvireras under föreskriven tid, återgår det automatiskt till fonden
  • förlängd användningstid (uppskov) måste ansökas från fonden och beviljas endast i undantagsfall
  • bidraget måste användas för det ändamål det har beviljats för. Sker det ändringar måste fonden kontaktas. Fonden är i regel restriktiv när det gäller att bevilja en ändring för bidragets användning
  • fondens namn/logga ska framgå i samband med de aktiviteter som det beviljats stöd för
  • beviljat bidrag måste redovisas till fonden senast den 31 mars året efter eller så återgår bidraget till fonden. I redovisningen bör det framgå att den utbetalda summan använts för det ändamål bidraget beviljats för.