Sakkunnigbehandling av ansökningarna

Styrelsen utser en expertgrupp med uppgift att ge utlåtanden över inkomna bidrags- och stipendieansökningar. 

Delegationens medlemmar/Finland

Riitta Heinämaa, ordförande (mobilitets- och nätverksstöd)
Gunborg Gayer (litteratur, media och språk, skola, utbildning)
Markku Löytönen (vetenskap)
Kaarlo Hildén (musik)
Hanna Hemilä (scenkonst, film)
Kai Kartio (bildkonst)

Delegationens medlemmar/Sverige

Bengt Lindroth, ordförande (mobilitets- och nätverksstöd och delar av vetenskap, media)
Peter Luthersson (litteratur, media)
Antti Ylikiiskilä (språk, skola, utbildning samt vetenskap och ansökningar på finska)
Björn W. Stålne (musik)
Birgitta Englin (scenkonst, film)
Sara Sandström Nilsson (bildkonst)