sakkunnigdelegationerna

Styrelsen utser en expertgrupp i varje land. Gruppernas uppgift är att granska de inkomna ansökningarna och bedöma deras kvalitet. 

Finland

Riitta Heinämaa, ordförande (samhälle och demokrati)
Nina Edgren-Henrichson (litteratur och media)
Micaela Romantschuk-Pietilä (skola och utbildning)
Markku Löytönen (vetenskap)
Kaarlo Hildén (musik)
Hanna Hemilä (scenkonst, film)
Kai Kartio (bildkonst)

sverige

Birgitta Englin, ordförande (scenkonst, film och samhälle)
Sara Sandström Nilsson (bildkonst)
Viktor Zeidner (musik) 
Päivi Juvonen (vetenskap, skola och språk)
Elnaz Baghlanian (litteratur) 
Martin Sundin (bilateralt mervärde)