Vad stöder fonden inte?

Aktivitetsbidrag

Aktiviteten skall ha ett tydligt bilateralt syfte. Om det inte förekommer avslås ansökan. Vidare beviljas inte bidrag till aktiviteter som redan har påbörjats eller genomförts innan fonden hunnit fatta sitt beslut.

 

I övrigt beviljar fonden i regel inte stöd till:

 • teknisk utrustning
 • materialkostnader
 • reparationer
 • byggnationer
 • minnesmonument eller liknande
 • administrations-/lönekostnader som inte har ett direkt samband med projektets genomförande
 • studier på grundskole-/gymnasie-/högskolenivå för vilka allmänna studiemedel är tillgängliga
 • utbytesstudier, praktik och elevutbyten
 • sportevenemang

Vistelsestipendier

Vistelsen skall ha ett tydligt bilateralt syfte. Om det inte förekommer avslås ansökan. Vidare beviljas inte stipendier till vistelser som redan har påbörjats eller genomförts innan fonden hunnit fatta sitt beslut.

 

I övrigt beviljar fonden i regel inte vistelsestipendier till:

 • studier på grundskole-/gymnasie-/högskolenivå för vilka allmänna studiemedel är tillgängliga
 • utbytesstudier, praktik och elevutbyten
 • deltagande i sportevenemang