Vem kan söka?

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag kan sökas av enskilda personer, 
föreningar, organisationer och institutioner
med flera. Som regel beviljas inte stöd till ansökningar från kommuner, landsting eller statliga organ.

 

Ansökan insänds till det lands sekretariat där den sökande är bosatt/verksam. Ifall att den sökande bor utanför Sverige eller Finland inlämnas ansökan till det sekretariat som den sökande själv väljer.

 

För samma aktivitet kan endast en ansökan inlämnas.

Vistelsestipendier

Vistelsestipendier kan sökas av enskilda personer eller grupper. Som regel beviljas inte stöd till ansökningar från kommuner, landsting eller statliga organ.
 

För att beviljas ett stipendium förutsätts en välmotiverad plan över till exempel studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt som har med kulturutbyte att göra.

 

Vid ansökan som gäller en grupp skall en person utses till kontaktperson. Kontaktpersonen är ansvarig för redovisningen av stipendiet.