om oss

syfte

"Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk."

Kulturfonden för Sverige och Finland är den största bilaterala fonden i Norden och ger stöd till kulturutbyte och samarbete mellan dessa länder. Kulturfonden tillkom 1960 efter beslut av den svenska och finländska regeringen. Då avsattes en del av de räntelikvider som Finland skulle erlägga på sin statsskuld sedan krigsåren till en fond för kultursamarbete mellan de båda länderna. Av fondens ursprungliga kapital placerades hälften i vartdera landet.

Fonden delar ut aktivitetsbidrag och vistelsestipendier. Utöver det driver fonden egen projektverksamhet. Fonden är också huvudman för Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland i Esbo, Finland.

Fonden arbetar med två utskott, ett i Finland och ett i Sverige.