hållbara relationer

Fondens svenska utskott har i augusti 2018 godkänt en värdegrund som utskottet arbetar efter. Det finländska utskottet följer Hanaholmens värdegrund i sitt arbete. 

Svenska utskottet har en resepolicy som gäller alla som reser på fondens bekostnad. Hela fonden arbetar med att minska utsläppen från våra resor. 

För mer information: 
Fondkoordinator
Anni Heikka

anni@kulturfonden.net