Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland arbetar för att utveckla samarbetet mellan länderna inom alla samhällsområden.

Hanaholmen planerar och arrangerar olika typer av evenemang, kurser, seminarier och projekt samt utreder olika samhälleliga utvecklingsbehov.
Hanaholmen är också ett totalrenoverat konferenscentrum med moderna utrymmen, högklassig restaurang och eget hotell med havsutsikt.

Huset är väldisponerat och fyllt av inspirerande nutidskonst från Sverige och Finland. Utrymmena är fräscha och fungerande med modern teknik och alla funktioner under samma tak.

Fastigheten på Hanaholmen ägs av den finska staten och har överlåtits till kulturfonden för Sverige och Finland, som är Hanaholmens huvudman.

Mer information

www.hanaholmen.fi

Försäljning (för år 2017)
Bokningar och förfrågningar mån–fre kl. 8.30–16:
+358 (0)9 4350 2411 bokning@hanaholmen.fi

3 4 Bildt_Tuomioja Bryggan Byggnaden1_close hanaholmen_pool_02 hanasaari_080714_mi-0384_hires Hanasaari_080714_MI-0396_hires Hanasaari3_MI-0112_hires Helhetsbild Lampor