Kulturfondens logotype

Enligt fondens riktlinjer måste logotypen synas vid samband av aktiviteter som stöds av fonden. Det bör framgå att fonden har beviljat bidrag, men fonden ska inte anges som medarrangör.

Nedan finns olika versioner av fondens logotype. Genom att klicka ser du hela bilden.