MEDARBETARE

Kulturfonden för Sverige och Finland har ett sekretariat i Finland, på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo, och ett i Sverige i Stockholm.

Sekretariatet i Finland handlägger bidragsansökningar från sökande som är boende och/eller verksamma i Finland och sekretariatet i Sverige handlägger bidragsansökningar från sökande som är boende och/eller verksamma i Sverige. Sekratatiaten arbetar även med fondens egna projekt. 

Sekretariatet i Finland

Fonddirektör

Gunvor Kronman

 +358 (0)9 4350 2400
gunvor.kronman@hanaholmen.fi

 

Administrativ direktör

Satumari Hagelberg

 +358 (0)9 4350 2420
satumari.hagelberg@hanaholmen.fi

                                     Fondkoordinator

                                      Anna Skogster

                                     +358 (0)400 466 440

                                     anna.skogster@hanaholmen.fi

Sekretariatet i Sverige

Fonddirektör

Mats Wallenius

+46 (0) 70 961 14 08 

mats@kulturfonden.net 
 

Projektchef & ekonomiansvarig
Tandem Leadership & Addeto
Jessica Melin-Hirschfeldt
+46 (0) 76 766 50 19
jessica@kulturfonden.net 

Fondkoordinator & projektledare
Bidragsverksamheten, styrelsen & Globsol
Anni Heikka 
anni@kulturfonden.net 
(Anni jobbar 50 %)