tandem

VAD GÖR TANDEM?

Projektkontoret Tandem startades 2010 av fondens svenska utskott. Syftet var att ta tillvara på det ökade bilaterala intresse som skapades under Märkesåret 1809. Tandems projekt kompletterar fondens traditionella verksamhet och drivs till största delen av extern finansiering.

Jämfört med bidragsutdelningen som tillämpas av Kulturfondens traditionella verksamhet, arbetar Tandem mer proaktivt, det vill säga, Tandem initierar projekt utifrån efterfrågan och behov. Från att ha startat i mindre skala, har Tandems projekt vuxit till ett betydande inslag av Kulturfondens verksamhet. 

Projektkontoret är ingen egen juridisk person, utan utgör en del av Kulturfondens svenska utskott.

Det första många tänker på när de hör ordet tandem är förmodligen en tandemcykel. Men betydelsen av ordet tandem är även "en helhet skapad av samverkande enheter som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål".

I vårt fall syftar tandem på  det bilaterala arbetet mellan Sverige och Finland och de möjligheter som ett samarbete mot ett gemensamt mål skapar. Tandem bedriver bland annat Tandem Leadership. 

Mer information

Medarbetare

Fonddirektör

Mats Wallenius

+46 (0) 70 961 14 08

mats@kulturfonden.net