Addeto - forskning och kunskap om Sverige och Finland

Mats Wallenius Mats Wallenius

Addeto tillhandahåller forskningsresultat inom humaniora och samhällsvetenskaper om de båda ländernas historia och samhällsutveckling. Mats Wallenius som är fonddirektör för Kulturfonden för Sverige och Finland talar gärna om en kunskapsbank.

– Med Addeto vill vi stimulera till en fördjupning av forskningen och ge idéer för ny forskning, säger Mats Wallenius.

Innehållet på Addeto är framför allt inriktat på att hjälpa dig att hitta forskningsresultat och publikationer som direkt eller indirekt lämpar sig för jämförelser mellan våra båda länder.

– Addeto är en kunskapsbank som innehåller forskningsrapporter och jämförelser som kan vara nyttiga inför till exempel val. Det finns stora skillnader mellan riksdagsvalen i Sverige och Finland och här har vi samlat mycket information. Dessutom har vi paketerat informationen enkelt och tydligt.

Enligt Wallenius är det unika med Addeto ändå databasen med cirka 4000 forskningsrapporter från Sverige och Finland.

– Det finns så otroligt mycket forskningsmaterial, men i vår databas har vi sorterat den humaniora och statsvetenskapliga forskningen och gjort den enkelt sökbar för alla intresserade, säger Wallenius.

Bakgrunden för Addeto ligger i märkesåret som uppmärksammades år 2009. Tanken var att skapa och uppmuntra till ökat samarbete.

– Det har skett ett generationsskifte på ledande poster i bägge länder vilket har lett till kunskapsluckor. Med det här bilaterala projektet hoppas vi kunna göra forskningen och kunskapen mer tillgänglig. Det är också naturligt för oss att allt material är på både svenska och finska.


Vad bjuder Addeto då på? Så här ser Mats Wallenius lista ut:

  • Stimulera till ett ökat forskningssamarbete mellan länderna, till exempel genom att hitta intressant material via databasen och kontakta de ansvariga forskarna.
  • Idéer och uppslag för att ge den egna forskningen en svensk eller finsk twist.
  • Hitta kunskapsluckor och uppmuntra till forskning om det.

finansiärer

Arbetet med Addeto möjliggörs med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Svenska kulturfonden, Kungliga Vitterhetsakademien och Kulturfonden för Sverige och Finland.

Mer information

www.addeto.com
www.facebook.com/Addeto

 

Projektledare
Jessica Melin Hirschfeldt

+46 (0) 767 66 50 19
jessica@kulturfonden.net