Globsol

Brukar du höja volymerna på nyheterna istället för att trycka på mute?
Vill du lära dig mer om globala samhällsfrågor?
Vill du träffa fler personer i din egen ålder som brinner för samma saker?


Globsol är en mötesplats för ungdomar mellan 18 och 22 år som varje år arrangeras i antingen Sverige eller Finland. Under en helg samlas cirka 40 deltagare jämnt fördelade från båda länderna för att diskutera aktuella samhällsfrågor, medverka i inspirerande workshops, träffa nya människor och tillsammans hitta verktyg för att uppmuntra både världen och den direkta omgivningen till att bli mer solidarisk. Globsol 2017 hålls den 17 -19 november på Hanaholmen i Finland med temat Unga som Fredsbyggare.

Mötesplatsen är både politiskt och religiöst obundna och alla som önskar delta är välkomna.

Globsol är initierat av Kulturfonden för Sverige och Finland för att skapa fler kontaktytormellan unga och aktiva medborgare och framtida beslutsfattare i de nordiska länderna.

Vi tror på solidaritet, samarbete och att unga spelar en avgörande roll i hur solidarisk vårgemensamma framtid kommer till att bli. Globsol arrangeras i samarbete med Biskops Arnö Nordens Folkhögskola.

Mer information

www.globsol.se

www.facebook.com/globsol/info
 

Finland

Projektledare
Jonna Similä

+358 (0)40 649 5454

jonna.simila@hanaholmen.fi


Sverige

Projektledare
Anni Heikka

+46 (0) 73 544 79 19

anni@kulturfonden.net

Workshopledare och deltagare på Globsol 2016 som avhölls på Biskops Arnö i Sverige