Tandem forest values

Tandem Forest Values är ett bilateralt skogsforskningsprojekt som etablerades 2017 som Sveriges gåva till Finlands 100-års jubileum som självständig stat. Projektet är ett startskott på ett fördjupat samarbete inom skoglig och skogsindustriell forskning mellan Sverige och Finland. Gåvan består av tolv tvååriga forskartjänster med ett bidrag om 2 miljoner kronor per tjänst.

Initiativet till projektet kom från svenska utskottet genom projektkontoret Tandem. 

Utlysningen av bidragen administreras av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) i Stockholm. Mer information om utlysningen samt ansökningskriterierna hittar du hos KSLA. 

mer information

Mats Wallenius

mats@kult