Tandem Leadership

Tandem Leadership är ett bilateralt ledarskapsprogram för unga ledare inom näringsliv, politik och akademi. Syftet med programmet är att öka deltagarnas kunskap om ländernas möjligheter och framtida utmaningar, samt att skapa och stärka nätverken mellan ländernas kommande ledare. Projektet ägs av Kulturfonden för Sverige och Finland och drivs av projektkontoret Tandem i samarbete med Hanaholmens kulturcentrum.

Programmet samlar årligen 20 framtida beslutsfattare, samhällspåverkare och opinionsbildare från respektive land med syftet att stärka relationer mellan länderna och att hitta nytänkande lösningar till gemensamma utmaningar.

Finansiärer:  Ekon.dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik samt Jane och Aatos Erkkos stiftelse

Mer information

www.tandemleadership.com

Finland

Projektchef
Annika Jansson

+358 (0)50 302 3363

annika.jansson@hanaholmen.fi
 

Sverige

Projektchef
Jessica Melin Hirschfeldt

+46 (0) 767 66 5019
jessica@kulturfonden.net 

Första träffen för ledarskapsprogrammet Tandem Leadership arrangerades i mars 2013. Foto: Jessica Melin Hirschfeldt