Vad görs för att bevara och revitalisera Nordkalottens minoritetskulturer?

Välkommen till seminariet Vad görs för att bevara och revitalisera Nordkalottens minoritetskulturer?. Det är ett öppet seminarium som vänder sig till alla som är intresserade av språklig och kulturell revitalisering beträffande minoritetskulturer. Arrangörer är Kulturfonden för Sverige och Finland, Giellagasinstitutet vid Uleåborgs universitet samt Kulturfonden för Finland och Norge. Seminariet arrangeras med stöd från Nordiska kulturfonden.

Seminariet belyser språklig och kulturell revitalisering under de senaste decennierna. Syftet är att öka kunskaperna om villkoren för dem som tillhör de minoritetskulturer som lever och verkar i norr. Seminariets fokus ligger på samer, kväner och tornedalingar. I seminariet medverkar språkforskare, litteraturforskare, medieforskare och historiker från Finland, Norge och Sverige, liksom representanter för kultur-, samhällsliv och politik.

Seminariet önskar främst belysa dessa frågor: Vilka initiativ har tagits sedan 1990-talet för att stärka minoriteternas språk och kultur? Vilka konkreta insatser har gjorts inom språk-, utbildnings- och kulturpolitik av staterna, sametingen, nordiska samarbetsorgan och minoriteternas intresseorganisationer för att förverkliga eller driva på en utveckling i linje med konventionerna? Hur har insatserna bedömts av Europarådets experter? Hur uppfattas satsningarna på revitalisering av språk och kultur av de berörda minoriteterna? Hur ser forskare och politiker på nordisk-, nationell- och lokal nivå på dessa frågor? Vem ska ta ansvaret för att stärka minoritetskulturerna och minoritetsspråken på Nordkalotten?

Tid och plats 
Tisdag 27.8.2013 kl. 9.00–15.30, Uleåborgs universitet (Saalastinsali), Uleåborg

Program

09.00
Välkomstord
Anni-Siiri Länsman, institutschef, Giellagasinstitutet, Uleåborgs universitet

Jan-Erik Enestam, ordförande, Kulturfonden för Sverige och Finland

09.15
Språklig och kulturell revitalisering

Panelsamtal

Inledare: Leena Huss, professor i finska, Uppsala universitet

Samiska: Ante Aikio, professor, Giellagasinstitutet, Uleåborgs universitet

Kvänska: Irene Andreassen, seniorrådgiver, Kvensk stedsnavntjeneste – Paikannimipalvelus, Alta

Meänkieli: Erling Wande, professor em. i finska, Stockholms universitet

Revitalisering av samisk-, kvänsk- och tornedalsk litteratur:

Satu Gröndahl, professor II, Samisk högskola, Kautokeino

Moderator: Ante Aikio

10.30
Utbildning av lärare i minoritetsspråken i Norge, Finland och Sverige

Vuokko Hirvonen, professor, Samisk högskola, Kautokeino

11.00
Minoritetsspråken i medierna

Tom Moring, professor, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors

Kommentar: Pirita Näkkäläjärvi, chef, Yle Sápmi, Enare

11.45

Lunch

12.45
Nordkalottens minoriteter i ett internationellt perspektiv:

Lars-Anders Baer, ledamot av Sametinget i Sverige och medlem i FN:s permanenta forum för urfolk

13.15
Uppföljning av Europarådets konvention om landsdels- och minoritetsspråk

Jarmo Lainio, professor i finska, Stockholms universitet

13.45
Kultur- och minoritetspolitik på Nordkalotten – förr och nu

Pauliina Feodoroff, filmregissör, Enare

Patrik Lantto, professor, Centrum för samisk forskning, Umeå universitet

Matti Enbuske, docent, historia, Uleåborgs universitet

14.45
Vem ska ta ansvaret för att stärka minoritetskulturerna och minoritetsspråken på Nordkalotten?

Panelsamtal mellan Irene Andreassen, Lars-Anders Baer, Pauliina Feodoroff och Simo Rundgren, riksdagsledamot och ordförande i Finlands delegation i Nordiska rådet.

Moderator: Tytti Isohookana-Asunmaa, pol. dr, styrelseledamot, Kulturfonden för Sverige och Finland

15.30
Avslutning av seminarium

Anders Björck, vice ordförande, Kulturfonden för Sverige och Finland

Moderator: Mats Rolén, docent

Språk: finska, svenska, samiska, kvänska och meänkieli.

Simultantolkning

Ändringar i programmet är möjligt

Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt men förutsätter en förhandsanmälan per e-post senast den 16.8.2013: fonderna@hanaholmen.fi.Ytterligare information: +358 (0)9 4350 2139.

Etiketter: minoritetskulturer

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter