Finländska styrelseledamöterna för Kulturfonden för Sverige och Finland är utsedda

Statsrådet har utsett ledamöterna och suppleanterna som representerar Finland i styrelsen för Kulturfonden för Sverige och Finland för treårsperioden 2014–2016.

Nuvarande ledamöterna direktör Jan-Erik Enestam, pol. dr Tytti Isohookana-Asunmaa och riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta fortsätter i styrelsen. Riksdagsledamot Marjo Matikainen-Kallström, riksdagsledamot Maria Tolppanen och riksdagsledamot Silvia Modig har utnämnts till suppleanter.

Styrelsen består även av tre svenska ledamöter med personlig suppleant som utnämns av Sveriges regering. Styrelsens ordförande är vartannat år från Sverige och vartannat år från Finland. År 2013 är Jan-Erik Enestam ordförande.

Kulturfondens syfte är att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Fonden är huvudman för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och leds av fonddirektör VD Gunvor Kronman.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter