Svenska ledamöterna för Kulturfonden för Sverige och Finland är utsedda

Sveriges regering har den 12 december utsett följande personer att fr.o.m. den 1 januari 2014 t.o.m. den 31 december 2016 vara ledamöter i styrelsen för Kulturfonden för Sverige och Finland:

Landshövdingen Chris Heister

Riksdagsledamoten Nina Lundström

Professorn Jarmo Lainio

Vidare har regeringen utsett följande personer att fr.o.m. den 1 januari 2014 t.o.m. den 31 december 2016 vara suppleanter i styrelsen för Kulturfonden för Sverige och Finland:

Bibliotekschefen Gunilla Sandin, suppleant för Chris Heister i dennes egenskap av ledamot, och

Professorn Martin Hårdstedt, suppleant för Nina Lundström

Regeringen har utsett Chris Heister att år 2014 och år 2016 vara ordförande samt år 2015 vara vice ordförande i styrelsen.

Regeringen avser att utse ytterligare en suppleant.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter