ansökningstid 2016/2

Andra ansökningstiden för 2016 börjar i januari. Ansökningsportalen öppnas den 4 januari och stängs den 1 februari 2016. Beslutet tas senast i april. 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter