STYRELSELEDAMÖTERNA FÖR KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND ÄR UTSEDDA för 2017-2019

Statsrådet har utsett ledamöterna och suppleanterna som representerar Finland i styrelsen för Kulturfonden för Sverige och Finland för treårsperioden 2017–2019. Nuvarande ledamöter minister Jan-Erik Enestam, pol. dr Tytti Isohookana-Asunmaa och riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta fortsätter i styrelsen. Riksdagsledamot Juhana Vartiainen, filosofie doktor Lauri Heikkilä och riksdagsledamot Heli Järvinen har utnämnts till suppleanter.
 
Styrelsen består även av tre svenska ledamöter, som utnämns av Sveriges regering. Nuvarande ledamöter landshövding Chris Heister, professor Jarmo Lainio och riksdagsledamot Nina Lundström fortsätter i styrelsen. Styrelsens ordförande är vartannat år från Sverige och vartannat år från Finland. År 2017 är Jan-Erik Enestam ordförande.

Kulturfondens syfte är att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Fonden är huvudman för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och leds av fonddirektör Gunvor Kronman.
 
Mer information fonddirektör Gunvor Kronman:
+358 40 745 1738
gunvor.kronman@hanaholmen.fi

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter