Forskningsprojekt i 100-årsgåva till Finland

”Tandem Forest Values är startskottet för ett fördjupat bilateralt samarbete”, säger landshövding Chris Heister, vice ordförande för Kulturfonden för Sverige och Finland. Det bilaterala skogsforskningsprojektet, som nu utgör Sveriges officiella gåva till Finland, initierades av Kulturfondens projektkontor Tandem. Gåvan innefattar 12 postdoc-tjänster till ett sammanlagt värde av 26 miljoner kronor. Projektet är ett av två officiella gåvor, det andra består av ett konstverk til Hanaholmen.
 
Gåvan kommer att överlämnas i Helsingfors av H.M. Konungen Carl XVI Gustaf till Finlands president Sauli Niinistö på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland den 1 juni.
 
Projektet är ett samarbete mellan Sveriges regering, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogsindustrins forskningsstiftelse och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin. Sveriges regering står för hälften av finansieringen.
 
Ledordet i Finlands 100-årsjubileum är tillsammans: ”Vi tycker det är oerhört betydelsefullt att regeringen tillsammans med privata finansiärer, kan bidra till ett så viktigt framtidsprojekt som Tandem Forest Values”, säger Chris Heister.
 
För mer information om projektet, kontakta Mats Wallenius 0709 611 408 mats@kulturfonden.net

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter