Tandem forest values har startat

Tandem Forest Values är ett bilateralt skogsforskningsprojekt som etablerades 2017 som Sveriges gåva till Finlands 100-års jubileum som självständig stat. Projektet är ett startskott på ett fördjupat samarbete inom skoglig och skogsindustriell forskning mellan Sverige och Finland. Gåvan består av tolv tvååriga forskartjänster med ett bidrag om 2 miljoner kronor per tjänst.

Projektet startade den 26 oktober på ett högtidligt seminarium hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA). Läs mer om projektet hos projektkontoret Tandem. 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter