Anneli Jäätteenmäki ny ordförande för Kulturfonden för Sverige och Finland  

Vicehäradshövding Anneli Jäätteenmäki blir ny ordförande för Kulturfonden för Sverige och Finlands finländska utskott.

Finlands tidigare statsminister Jäätteenmäki har under 2020 verkat som ledamot i styrelsen, men tar nu över ordförandeskapet från minister Jan-Erik Enestam, som lämnar sitt uppdrag. Den tidigare nordiska samarbets-, samt miljö-, kultur-, och försvarsministern Stefan Wallin utnämndes till ny styrelseledamot vid statsrådets allmänna sammanträde idag.

”När jag valdes in i fondstyrelsen ifjol gladde jag mig mycket över att få återvända till det nordiska samarbetet efter alla år som Europaparlamentariker. Nu ser jag fram emot att kunna leda hela fondens arbete nästa år i nära samarbete med mina kollegor i Sverige och Finland. Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till Jan-Erik Enestam för det ovärderliga arbete han gjort för fonden under sin mångåriga ordförandetid”, konstaterar Anneli Jäätteenmäki.

I det finländska utskottet sitter förutom ordförande Jäätteenmäki och nyinvalda ledamoten Stefan Wallin även riksdagsledamoten Johan Kvarnström. I det svenska utskottet sitter tidigare landshövdingen Chris Heister (ordf.), professorn Jarmo Lainio och riksdagsledamoten Annika Hirvonen Falk.

Fondstyrelsen, vars ordförandeskap är roterande, sitter under perioden 2020 till 2022. År 2020 har Chris Heister verkat som hela styrelsens ordförande medan Anneli Jäätteenmäki tar över ordförandeskapet år 2021.

Kulturfonden för Sverige och Finland

Kulturfonden för Sverige och Finland har till uppgift att främja de samhälleliga och kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland och stimulera till ökat samarbete mellan länderna. Detta sker genom att fonden beviljar bidrag och stipendier till enskilda personer, organisationer och föreningar för olika samhälls- och kulturprojekt.

Härtill driver fonden också olika projekt genom Hanaholmen, ett samarbetscentrum för Sverige och Finland beläget i Esbo, strax utanför Helsingfors. Fonden är Hanaholmens huvudman och även en av stiftarna till Finlandsinstitutet i Stockholm.

Kulturfonden för Sverige och Finland - Styrelse 2020–2022

Finländska utskottet

Vicehäradshövding Anneli Jäätteenmäki, ordförande
Suppleant: riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto
 
VD Stefan Wallin (ny)
Suppleant: riksdagsledamot Veronika Honkasalo
 
Riksdagsledamot Johan Kvarnström
Suppleant: fil. dr Lauri Heikkilä

Svenska utskottet
 
Tidigare landshövding Chris Heister, ordförande 
Suppleant: professor Martin Hårdstedt
                     
Professor Jarmo Lainio
Suppleant: direktör Ola Kellgren  
 
Riksdagsledamot Annika Hirvonen Falk
Suppleant: riksdagsledamot Emilia Töyrä
 
Ytterligare information: Hanaholmens kommunikationsdirektör Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, eller tel. +358 40 767 7373

www.hanaholmen.fi

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter