SUOMALAIS-RUOTSALAINEN KULTTUURIRAHASTO on Pohjoismaiden suurin kahdenvälinen rahasto. Sen tarkoituksena on edistää Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän aloilla. Rahasto jakaa yleisiä apurahoja ja oleskelustipendejä sekä käynnistää ja toteuttaa omia projekteja. 

rahasto

Rahastolla on kaksi jaostoa ja näin ollen myös kaksi sihteeristöä, toinen Suomessa ja toinen Ruotsissa.  Suomessa käsitellään Suomessa asuvien hakijoiden hakemukset ja Ruotsissa vastaavasti Ruotsissa asuvien.

apurahat ja stipendit

Rahasto jakaa yleisiä apurahoja Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä edistäviin hankkeisiin. Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset. Rahasto myöntää myös oleskelusti-pendejä opintokäynteihin, tutkimustoimin-taan tai kulttuurivaihtoon liittyen. 

rahaston projektit

Tärkeä osa Suomalais-ruotsalaisen rahaston toiminnasta on johtaa omia projekteja. Suomessa rahasto tekee usein yhteistyötä Hanasaaren kulttuurikeskuksen kanssa ja Ruotsissa projekteja vetää projektikonttori Tandem.