Apurahat ja stipendit

Rahasto jakaa yleisiä apurahoja Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä edistäviin hankkeisiin, esim. kulttuuri-, kieli-, media-, tutkimus- ja koulutusalan projekteihin. Rahaston apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset, joiden toimiala liittyy rahaston toiminta-alueeseen eli Suomen ja Ruotsin välisten kulttuurisuhteiden edistämiseen. Rahasto myöntää myös oleskelustipendejä Suomeen/Ruotsiin opintokäynteihin, tutkimustoimintaan tai kulttuurivaihtoon liittyen. 

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto jakaa kahdenlaisia apurahoja: yleisiä apurahoja ja oleskelustipendejä

Näiden lisäksi rahaston Suomen jaosto jakaa ruotsinopettajille suunnattuja oleskeluapurahoja Tukholmaan ja Ruotsin jaosto jakaa Ruotsissa mediastipendejä.

Ennen kuin haet apurahaa

Tutustu mielelläsi rahaston hakuohjeisiin ennen kuin haet apurahaa. Huomioithan, että rahasto ei käsittele hakemuksia, jotka eivät täytä hakukriteerejä. Itse hakemus tehdään rahaston sähköisessä hakujärjestelmässä. Rahasto käsittelee ainoastaan rahaston sähköisellä lomakkeellä tehtyjä hakemuksia. Ainoastaan mahdolliset työnäytteet (kuten esim. kuvia, kirjoja, cd- tai dvd-levyjä) tai suositukset voidaan lähetettää rahastolle postitse.

Yhtä hanketta varten voi pääsääntöisesti jättää ainoastaan yhden hakemuksen rahastolle. Rahasto tukee ainoastaan rahaston tavoitetta vastaavia hankkeita, toisin sanoen hankkeita, joiden tarkoituksena on edistää Suomen ja Ruotsin välisiä kulttuurisuhteita. Pohjoismaista yhteistyötä koskevat hakemukset (vähintään kolme osallistuvaa Pohjoismaata) pyydetään osoittamaan esimerkiksi Pohjoismaiselle kulttuurirahastolle www.nordiskkulturfond.org.

Rahastolla on vuosittain kaksi hakuaikaa. Rahasto toimii ensisijaisesti projektin osarahoittajana. Rahaston myöntämä apuraha tulee käyttää sen kalenterivuoden aikana, jolle se on myönnetty.