LEIRIKOULUT

HUOM!
Tämä apuraha on haettavissa ainoastaan Suomesta


Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto myöntää apurahoja myös koulujen leirikoulumatkoihin Ruotsiin. Leirikouluapurahaa haetaan yleistä apurahaa koskevassa haussa (luokka 2.1.3 Opintomatkat ja leirikoulut). Hakemukset, jotka koskevat kevätkaudella 1.1–31.3. järjestettäviä leirikouluja, käsitellään syksyn hakukierroksella. Ajalla 1.4.–31.12. järjestettäviä leirikouluja koskevat hakemukset käsitellään kevään hakukierroksella. 

Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:
  • hyvin valmisteltu ohjelma ja budjetti
  • yhteistyökoulu ja yhteyshenkilö Ruotsissa
  • ohjelmaan sisältyvät opintokäynnit, yhteistyöprojektit tai vastaavat  
  • muun rahoituksen osuus
  • mahdollisuus käyttää ruotsin kieltä matkan aikana.