OLESKELUSTIPENDIT

Oleskeluapurahaa voivat hakea yksityishenkilöt , organisaatiot ja ryhmät. Apurahaa ei pääasiallisesti myönnetä kunnille tai valtion viranomaisille. Oleskeluapurahan myöntäminen edellyttää hyvin perusteltua suunnitelmaa esimerkiksi opintokäynnistä, tutkimustoiminnasta tai kulttuurivaihtoon liittyvästä hankkeesta.

Jos kyseessä on ryhmä, hakemuksesta tulee käydä ilmi yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö on vastuussa apurahan selvityksestä.
Oleskeluapuraha tulee ensisijaisesti käyttää:
 • tutkimuksen valmisteluun, tutkimustyöhön, kartoituksiin, reportaaseihin, haastatteluihin
 • vierailuihin organisaatioissa, laitoksissa, viranomaistahoissa
 • seminaareihin, konferensseihin jne. osallistumiseen

Konserttien, näyttelyiden, seminaarien jne. toteuttamiseen haetaan rahaston yleistä apurahaa.

Oleskeluapurahaa myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on:
 • edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää
 • lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Ruotsissa ja ruotsin kieltä kohtaan Suomessa
 • lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskuntakehityksestä
 • selvittää maiden elinkeinoelämän, yhteiskuntakehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia

mitä rahasto ei tue?

Oleskelulla tulee olla selvä kahdenvälinen tavoite. Jos tämä ei käy ilmi hakemuksesta, se hylätään. Oleskeluapurahaa ei myönnetä hankkeisiin, jotka on aloitettu/toteutettu ennen rahaston tekemää päätöstä.

Rahasto ei pääsääntöisesti myönnä oleskeluapurahaa seuraaviin tarkoituksiin:

 • yleisen opintotuen piiriin kuuluviin peruskoulu-, lukio- tai korkeakoulutason opintoihin
 • vaihto-opiskeluun, harjoitteluun ja oppilasvaihtoon
 • urheilutapahtumiin osallistumiseen

OLESKELUSTIPENDI RUOTSIIN (Suomessa asuvat hakijat)

Oleskelustipendit Tukholmaan kattavat:

 • matka-apurahan 125 euroa
 • ateria-apurahan 15 euroa/vrk
 • ilmaisen yöpymisen rahaston sopimushotellissa (Freys Hotel)

Oleskelustipendit muualle Ruotsiin haetaan hakukierroksesta 01/2018 lähtien yleisenä apurahana.

OLESKELUSTIPENDI SUOMEEN (Ruotsissa asuvat hakijat)

Oleskelustipendi Suomeen kattaa yöpymiset sekä ateriat seuraavasti: 

 • 1300 kruunua/vrk/hlö
Tämän lisäksi stipendiaatille myönnetään matka-apuraha seuraavasti:
 • 1000 kr/hlö Helsinkiin, Turkuun ja näiden lähialueille 
 •  2000 kr/hlö muualle Suomeen 

  OLESKELUAPURAHOJEN HAKUOHJEET

  1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa oleskeluapurahoja? 

  Rahaston oleskeluapurahoja myönnetään tietyn mittaiseen oleskeluun toisessa maassa. Oleskelulla tulee olla selvä kahdenvälinen tavoite, esimerkiksi kontaktien luominen tai toisen maan tuntemuksen lisääminen.  Oleskelun tulee ensisijaisesti olla osa laajempaa hanketta, ja sen tuomia kontakteja/tietoja tulee käyttää tiettyä, rahaston tavoitteiden mukaista tarkoitusta varten. Hakemukseen tulee liittää suunnitelma oleskelun seurannasta/hyödyntämisestä kotimaahan paluun jälkeen.  Rahasto ei käsittele hakemuksia, jotka koskevat ensisijaisesti pohjoismaisten tai eurooppalaisten hankkeiden toteuttamista tai niihin osallistumista, ja joilla ei ole selkeää suomalais-ruotsalaista profiilia. 

  2) Kuka voi hakea oleskeluapurahaa? 

  Oleskeluapurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, organisaatioit ja ryhmät. Apurahaa ei pääasiallisesti myönnetä kunnille tai valtion viranomaisille. Oleskeluapurahan myöntäminen edellyttää hyvin perusteltua suunnitelmaa esimerkiksi opintokäynnistä, tutkimustoiminnasta tai kulttuurivaihtoon liittyvästä hankkeesta. Jos kyseessä on ryhmä, hakemuksesta tulee käydä ilmi yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö on vastuussa apurahan selvityksestä. 

  3) Mihin oleskeluapurahaa voi hakea? 

  Oleskeluapuraha tulee ensisijaisesti käyttää
  • tutkimuksen valmisteluun, tutkimustyöhön, kartoituksiin, reportaaseihin, haastatteluihin 
  • vierailuihin organisaatioissa, laitoksissa, viranomaistahoissa 
  • seminaareihin, konferensseihin jne. osallistumiseen.

  Konserttien, näyttelyiden, seminaarien jne. toteuttamiseen haetaan rahaston yleistä apurahaa. 

  Oleskeluapurahaa myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on 
  • edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää 
  • lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Ruotsissa ja ruotsin kieltä kohtaan Suomessa 
  • lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskuntakehityksestä 
  • selvittää maiden elinkeinoelämän, yhteiskuntakehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

  4) Mihin oleskeluapurahaa ei voi hakea? 

  Kuten edellä on todettu, oleskelulla tulee olla selvä kahdenvälinen tavoite. Jos tämä ei käy ilmi hakemuksesta, se hylätään. Oleskeluapurahaa ei myönnetä hankkeisiin, jotka on aloitettu/toteutettu ennen rahaston tekemää päätöstä. 

  Rahasto ei pääsääntöisesti myönnä oleskeluapurahaa seuraaviin tarkoituksiin: 
  • yleisen opintotuen piiriin kuuluviin peruskoulu-, lukio- tai korkeakoulutason opintoihin 
  • vaihto-opiskeluun, harjoitteluun ja oppilasvaihtoon 
  • urheilutapahtumiin osallistumiseen. 

  5) Kuinka pitkää oleskelua voi hakea? 

  Oleskeluapuraha kattaa korkeintaan 14 vuorokautta toisessa maassa. 
  (Rahaston myöntämät  oleskeluapurahat  ovat olleet keskimäärin neljä vuorokautta.) 

  6) Milloin ja miten oleskeluapurahaa voi hakea? 

  Oleskeluapurahojen viimeiset hakupäivät (oleskelu Tukholmassa - Suomessa asuville hakijoille):

  • 1. lokakuuta mennessä seuraavana vuonna toteutettaviin oleskeluihin. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti marras-/joulukuussa.
  • 1. helmikuuta mennessä kuluvan vuoden oleskeluihin. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti huhti-/toukokuussa.
  • 1. kesäkuuta mennessä kuluvan vuoden oleskeluihin. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti kesäkuun loppuun mennessä. 

  Verkkohakemus avataan noin neljä viikkoa ennen viimeistä hakupäivää.

  Oleskeluapurahoja Suomeen voi hakea jatkuvassa haussa (Ruotsissa asuvat hakijat).


  7) Mitä tietoja tarvitaan hakemukseen? 


  Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että rahasto ei ota vastaan liitteitä. Ainoastaan mahdolliset työnäytteet (kuten esim. kuvia, kirjoja, cd- tai dvd-levyjä) tai suositukset voidaan lähettää rahastolle postitse. 

  Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 
  • Hakemukseen tulee liittää suunnitelma, josta käy ilmi miten kontakteja/tietoa aiotaan käyttää oleskelun jälkeen. 
  • Jos oleskelu koskee opintokäyntiä, hakemukseen tulee liittää todiste vierailun vastaanottavalta osapuolelta. 
  • Jos haastatteluja, reportaasimatkoja jne. koskevia dokumentteja ei ole mahdollista liittää mukaan hakemukseen, siihen tulee liittää suunnitelma, josta käy ilmi henkilöt, joita on tarkoitus haastatella tai suunnitelma reportaasimatkan toteutuksesta.
  • Jos apuraha koskee osallistumista seminaariin, konferensiin tai vastaavaan, hakemukseen tulee liittää alustava ohjelma. 
  • Jos oleskelu suuntautuu eri paikkakunnille, hakemukseen tulee liittää yksityiskohtainen matkasuunnitelma. 
  • Jos hakija on yksityishenkilö, hakemukseen tulee liittää hakijan CV. Myös hankkeen vastuuhenkilön CV tulee liittää hakemukseen. 
  • Jos hakija on yhdistys, organisaatio, laitos tai vastaava, hakemukseen tulee liittää lyhyt esittely (kuinka kauan kyseinen taho on toiminut, mikä on sen pääasiallinen toiminta, esimerkkejä muista toteutetuista hankkeista jne.). 

  8) Milloin apurahapäätökset tehdään? 

  Hallitus tekee päätökset 1. lokakuuta mennessä jätetyistä oleskeluapurahahakemuksista marras-/joulukuussa ja 1. helmikuuta mennessä jätetyistä hakemuksista huhti-toukokuussa.

  9) Milloin oleskeluapuraha tulee käyttää? 
  Rahaston myöntämä apuraha tulee käyttää ajankohtaisen toimintavuoden aikana. 
   

  MUITA SÄÄNNÖKSIÄ

  • rahaston hallitus tekee päätökset kaikista hakemuksista, eikä päätöksestä voi tehdä valitusta
  • hakemuksia, jotka eivät täytä yllä olevia säännöksiä, ei oteta käsittelyyn
  • aiemmin hylättyjä hakemuksia ei käsitellä uudelleen ellei hankkeeseen sisälly uusia osuuksia
  • tiedot myönnetyistä apurahoista ja summista sekä loppuraportti ovat julkisia, ja nämä tiedot voidaan ilmoittaa rahaston internetsivuilla tai jollain muulla tavalla
  • jos apurahaa ei käytetä määrättynä aikana, se palautuu automaattisesti rahastolle
  • pidennettyä käyttöaikaa (lykkäys) tulee anoa rahastolta, ja se voidaan myöntää vain poikkeustapauksissa
  • apuraha tulee käyttää sille määrättyyn tarkoitukseen. Mahdollisista muutoksista täytyy ilmoittaa rahastolle. Rahasto myöntää muutoksia apurahan käyttötarkoituksiin pääasiassa vain rajallisesti
  • rahaston nimen ja logon tulee näkyä niiden hankkeiden yhteydessä, joille on myönnetty tukea
  • myönnetystä apurahasta on tehtävä selvitys rahastolle viimeistään 31. maaliskuuta seuraavana vuonna tai muussa tapauksessa apuraha palautuu rahastolle. Selvityksestä tulee käydä ilmi, että maksettu summa on käytetty sille myönnettyyn tarkoitukseen.