H.Art – Art at Hanaholmen

HANASAAREN TAIDEOHJELMA 2016–2025

Vuoden 2015 aikana asiantuntijaryhmä on työstänyt H.Art taideohjelman tavoitteita ja strategiaa taiteen aseman edistämiseksi Hanasaaren toiminnassa. Tarkoituksena on konkreettisin toimenpitein nostaa esiin taide keinona edistää Hanasaaren asemaa bilateraalisen ja pohjoismaisen yhteistyön keskuksena. Tämä vahvistaa myös kulttuurin merkitystä yhteistyössä.

Hanasaari haluaa vahvistaa asemaansa ainutlaatuisena taiteen kohtaamispaikkana ja lisätä yleisön mahdollisuutta tutustua taiteeseen. Tavoitteena on kaksinkertaistaa vuosittainen kävijämäärä 100 000:een.

Hanasaaren taideohjelman tavoitteena on edistää Suomen ja Ruotsin taide- ja kulttuuriyhteisöjen yhteistoimintaa.

Hanasaaren taideohjelman viisi osa-aluetta:

1.     Taiteellinen toiminta Hanasaaressa. Taidetoiminta ei ole erillinen osa-alue, eikä sitä ole myöskään sidottu kiinteään paikkaan. Sen tavoitteena on edistää elävää vuorovaikutusta taiteen, kulttuurin, luonnon ja yleisön välillä.
2.     Peruskorjauksen - mahdollisuudet. Hanasaaren näyttelytoimintaa kehitetään kiinteistön peruskorjauksen yhteydessä. Näyttelytekniikkaa uudistetaan ja taidekokoelman näkyvyyttä lisätään. Uusien rakennukseen integroitujen taideteosten tarkoituksena on tarjota elämyksiä Hanasaaren kävijöille.
3.     Taide Hanasasaaren ulkotiloissa. H.Art-ohjelman tavoitteena on luoda tilaisuuksia taidekokemuksiin myös Hanasaaren rakennuksen ympäristössä. Taide yhdistää rakennuksen ja sen ympäristön.
4.     Hanasaaren näyttelytoiminta ja taidekokoelma. Hanasaaren näyttelytoiminta ulottuu koko rakennukseen. Hanasaari esittelee taiteilijoita uusille yleisöille ja innostaa kohtaamisiin taiteilijoiden ja muiden kulttuuritoimijoiden välillä. Hanasaarella on ainutlaatuinen kokoelma suomalaista ja ruotsalaista taidetta 1960- ja 1970-luvuilta, joka tuodaan yleisön tutustuttavaksi.
5.     Rahoitus. Taideohjelman toteuttaminen edellyttää ulkopuolista rahoitusta ja Hanasaari hakee rahoitusta sekä yhteistyökumppaneita ohjelman keskeisiin osiin. Taideohjelma H.Art ja erityisesti taidepuisto edistävät aktiivista dialogia taiteen alan toimijoiden ja eri yhteistyökumppaneiden välillä ja toimivat erinomaisena nykytaidetta koskevan keskustelun avaajana.

H.Art-taideohjelman on laatinut asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat

Puheenjohtaja: Mauri Niemi
• Peter Hagdahl (Statens konstråd)
• Leif Jakobsson (Svenska kulturfonden)
• Gunvor Kronman (Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus)
• Mika Penttinen (Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy)
• Sara Sandström (Galleri Andersson Sandström)
• Anne Sundqvist (Senaatti-kiinteistöt)
• Sihteeri: Susanne Procopé Ilmonen (Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus)
 
Taiteen erityisneuvonantaja Hanasaaren ulkotilojen osalta:
• Maaretta Jaukkuri (kuraattori, professori emerita NTNU)

Hanasaari tarjoaa taide-elämyksiä luonnossa rakennuksen ympäristössä sijaitsevassa taidepuistossa. Kauko Räsäsen kolme pronssista naishahmoa: Lintutyttö, Kruunattu ja Akrobaatin aamupäivä. Foto: Matti Immonen