Hana Academy

Koulutus ja tutkimus Suomessa ja Ruotsissa

Koulutus ja tutkimus Suomessa ja Ruotsissa

Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus on vuodesta 2010 aktiivisesti edistänyt kahdenvälistä yhteistyötä, tiedon ja kokemustenvaihtoa korkeakoulu- ja tiedekentällä.

Hankkeen tavoitteet:

  • edistää koulutuksen ja tutkimuksen laatua Suomessa ja Ruotsissa kahdenvälisen kokemustenvaihdon ja ajankohtaisten kysymysten kautta
  • luoda pitkäjänteisiä verkostoja koulutuksen ja tutkimuksen eri toimijoille
  • luoda mielekästä toimintaa yhteistyölle, joka vastaa molempien maiden tarpeisiin
  • edistää yhteiskunnallista vaikuttavuutta korkeakoulusektorin ja ympärillä olevan yhteiskunnan välillä, kokoamalla yhteen avainhenkilöitä korkeakouluista, koulutuksen ja tutkimuksen kentiltä, virastoista ja etujärjestöistä yhteisiin keskusteluihin, tapahtumiin ja koulutuksiin.

Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat virkamiehet, poliitikot, rehtorit sekä esikoulujen, perusopetuksen ja korkeakoulutuksen opettajat ja hallintovirkamiehet. Keskeisiä toimintamuotoja ovat korkeakoulupoliittinen keskustelusarja, kielikoulutuskysymyksiä ja opettajakoulutusta käsittelevät seminaarit sekä yhteistyö opettajien täydennyskoulutukseen liittyen.

Lisätietoja

Projektikoordinattori
Jonna Similä
 +358 (0)40 649 5454
jonna.simila@hanaholmen.fi

Projektipäällikkö
Janne Wikström
 +358 (0)44 563 7071
janne.wikstrom@hanaholmen.fi