Finska nu

Finska nu-projekti toimi vuosina 2012-2015. Hankkeen lähtökohtana oli, että monikielisyys on yhteiskunnallinen resurssi. Nostamalla esiin suomen kielen ja käyttämällä sitä lähtökohtanaan hankkeen tavoitteena on keskittyä myös muihin vähemmistökieliin Ruotsissa. Tärkeä osa hanketta oli lisätä tietoa lapsen kyvystä oppia useita kieliä.

Finska nu oli suunnattu henkilöille, joilla on suomalainen tausta, mutta joille suomi ei välttämättä ole aktiivinen kotikieli tai jotka eivät osaa suomea ollenkaan. Hankkeella on kolme osaprojektia. Yksi niistä on suunnattu ruotsinkielisille esikouluille, toinen on nuorille suunnattu verkkoportaali ja kolmas osa pohjautuu kielenopiskeluun verkossa.

Esikouluprojektissa keskeisessä asemassa olivat teatteriohjelmat Sagoväskan ja Jakten på den försvunna solen. Projektin tarkoituksena on, että lapset, vanhemmat ja esikoulujen henkilökunta nähdään yhteistyötä tekevänä kokonaisuutena. Lapset saavat tehdä kieleen liittyviä harjoituksia sekä laulaa, vanhemmat saavat mahdollisuuden nostaa esiin ”historialliset juurensa”, pedagogit saavat lisätietoa suomen erityisasemasta sekä koulutusta siihen, kuinka he voivat rohkaista lapsia oppimaan useita kieliä.

Projektin rahoittajina toimivat Suomen opetus- ja kulttuuriministeri sekä Ruotsin kulttuuriministeriö. 

Lisätietoja

www.finskanu.se

www.facebook.com/TandemFinskanu
 

Projektipäällikkö
(Vanhaimpainvapaalla)
Anni Heikka

+46 (0) 72 243 4900

anni@kulturfonden.net

Kielikalenteri jaetaan kaikille lapsille esikouluvierailuiden yhteydessä. Kuva: Oskar Forsgren/Fishy Studios