Svenska nu

Svenska nu – ruotsin kielen ja kulttuurin verkosto Suomessa. Svenska nu -verkosto työskentelee paremman ja motivoivamman ruotsin opetuksen puolesta Suomessa sekä välittää ruotsinkielistä nuorisokulttuuria sekä Ruotsista että Suomesta. Svenska nun toiminnassa keskeisessä asemassa ovat suorat kontaktit, ja verkoston lähtökohtana on tavoittaa mahdollisimman monia nuoria oppilaita, opettajia, vanhempia ja päättäjiä. Toiminnan kautta suomenkieliset lapset ja nuoret saavat eläviä kohtaamisia ruotsin kielen kanssa, erityisesti sellaisilla alueilla, joilla ei muuten kuule ruotsia.

Tavoitteena on kehittää uusia metodeja kielenopetukseen, tukea ja motivoida ruotsinopettajia sekä laajentaa koulun kulttuurintarjontaa järjestämällä kirjailijoiden, ohjaajien ja muusikoiden vierailuja sekä elokuvaesityksiä kouluilla. Kulttuurielämykset liitetään osaksi kielenopetusta oppilaille suunnatun pedagogisen materiaalin avulla. Näiden kulttuuri- ja taidekiertueiden lisäksi Svenska nu on mm. kehittänyt konseptin kielenopetuksen yhdistämiseksi muihin kouluaineisiin (esim. mediakasvatukseen soveltuva Tidningen i skolan -projekti, ruuanlaittokurssit ruotsiksi jne.), järjestänyt täydennyskoulutusta ruotsinopettajille sekä tuottanut uutta interaktiivista oppimateriaalia verkkoon. Svenska nu haluaa rohkaista nuoria käyttämään ruotsia sekä osoittaa, että ruotsin kieli ei ole pelkästään hyödyllistä vaan myös hauskaa. 

Lisätietoja

www.svenskanu.fi


Projektipäällikkö
Mikael Hiltunen

+358 (0) 40 620 6006 
mikael.hiltunen@hanaholmen.fi

Yhteinen suomalais-ruotsalainen aloite

Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus koordinoi Svenska nu -verkostoa, joka on lähtenyt liikkeelle ja jota toteutetaan eri toimijoiden ja organisaatioiden yhteisen tehtävän pohjalta. Verkoston ohjausryhmään kuuluu seuraavien tahojen edustajia: Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, Opetushallitus, Oulun yliopisto, Suomen ruotsinopettajat ry, Ruotsin Helsingin-suurlähetystö, Svenska Institutet ja Svenska kulturfonden. Suomessa on kahdeksan yliopistoa, jotka kouluttavat ruotsinopettajia, ja nämä tukevat Svenska nu -verkostoa asiantuntemuksellaan. Suomen ruotsinopettajat - Svensklärarna i Finland -yhdistyksellä on keskeinen rooli Svenska nu:n toiminnassa.