Tandem forest values

Maria Wetterstrand diskuterar med ansvariga ministrarna Sven-Eric Bucht och Jari Leppä på öppningskonferensen i Stockholm Maria Wetterstrand diskuterar med ansvariga ministrarna Sven-Eric Bucht och Jari Leppä på öppningskonferensen i Stockholm

Tandem Forest Values är ett bilateralt skogsforskningsprojekt som etablerades 2017 som Sveriges gåva till Finlands 100-års jubileum. 

Projektets syfte är att  fördjupa samarbetet inom skoglig och skogsindustriell forskning mellan Sverige och Finland. Gåvan bestod av tolv tvååriga forskartjänster med ett bidrag om 2 miljoner kronor per tjänst för ett totalt värde på 24 miljoner kronor.  

Under den första utlysningen mottog programmet 72 högkvaliciferade ansökningar och 12 stycken beviljades i juni 2018 av en expertjury från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA)

Tandem Forest Values är ett samarbete mellan Sveriges regering och privata finansiärer. Initiativet har utvecklats av Kulturfonden för Sverige och Finland via sitt projektkontor Tandem i Stockholm .Utlysningen av bidragen administreras av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) i Stockholm.

Den svenska regeringen finansierar hälften av gåvan genom forskningsrådet Formas. Övrig finansiering sker av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogsindustrins forskningsstiftelse och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) i Stockholm. 
 

lisätietoja