Tandem Leadership

Kilpailun kiristyessä ja tietotulvan kasvaessa lisääntyy myös laajempien verkostojen tarve. Yhä useampi näkee organisoidun verkoston voimavarana, josta on hyötyä sekä henkilökohtaisessa että oman organisaation kehityksessä. Tandem Leadership vastaa tähän tarpeeseen ja tarjoaa uusia, sektoreiden rajat ylittäviä henkilökohtaisia verkostoja sekä yhteistyömahdollisuuksia Suomen ja Ruotsin tulevien johtajien välillä. 

Hyvin suunniteltujen verkostotapaamisten avulla Tandem Leadership uusii ja nuorentaa maiden välisiä yhteyksiä. Tapaamisissa keskitytään maiden yhteisiin haasteisiin ja kannustetaan kahdenväliseen yhteistyöhön ja uusiin ratkaisuihin eri yhteiskuntasektoreiden välillä. Kolmen kaksipäiväisen tapaamisen aikana osallistujat keskustelevat eri aiheista, jakavat kokemuksia ja työskentelevät yhdessä.

Ohjelmaan rekrytoidaan joka vuosi kymmenen 25–35-vuotiasta henkilöä kummastakin maasta. Vuodelle 2019 ei rekrytoida uusia osallistujia vaan ohjelma jatkuu keväällä 2020. 

Lisätietoja

RUOTSI 
Projektipäällikkö  

Pär Lager 
par@parlager.se 

SUOMI 
Projektipäällikkö 

Erik Lund 
+ 358 (0) 50 583 65 41
erik.lund@hanaholmen.fi 

Vuoden 2018 osallistujia Rosersbergin linnassa Sigtunassa. Vuoden 2018 osallistujia Rosersbergin linnassa Sigtunassa.

Tandem Leadershipin yksi vahvuuksista onkin juuri osallistujien erilaiset taustat ja kokemus yhteiskunnan eri osa-alueilta. Ryhmän tietämys ja osaaminen kokonaisuudessaan on näin ollen hyvin laaja, mikä jo itsessään antaa osallistujille edellytykset ymmärtää yhteiskuntaa laajemmin sekä kartuttaa omaa osaamista niiltä osa-alueilta, joita he eivät tunne entuudestaan. 

Ohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden keskustella eturivin puhujien kanssa, jotka jakavat tapaamisissa omia kokemuksiaan ajankohtaisista kahdenvälisistä aiheista. Puhujien joukossa ovat olleet esimerkiksi co-founder Stina Bergfors, Euroopan rauhaninstituutin puheenjohtaja Pekka Haavisto sekä Ruotsin entinen pääministeri Göran Persson. Ohjelmaa moderoivan Ruotsin vihreiden entisen puoluejohtajan Maria Wetterstrandin vahva Suomen ja Ruotsin tuntemus on myös yksi ohjelman menestykseen vaikuttavista seikoista. 

Ohjelman päätyttyä osallistujat kutsutaan mukaan Tandem Alumni -verkostoon, joten kartutettu yhteistyöpääoma kasvaa vielä korkoa. Verkoston vuositapaamisessa osallistujat pääsevät tutustumaan myös edellisten vuosien osallistujiin, joten luodut verkostot ja syntyneet yhteistyöideat eivät mene hukkaan vaan kaikki saavat mahdollisuuden laajentaa kontaktiverkostojaan entisestään..

rahoittajat

Ohjelmaa rahoittavat ruotsalainen Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik -säätiö sekä rahasto ja Hanasaaren kulttuurikeskus.