RAHASTO

RAHASTON TEHTÄVÄ

"Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tarkoituksena on edistää molempien maiden kulttuurisuhteita tukemalla rahaston pääoman tuotosta myönnettävillä apurahoilla pyrkimyksiä lisätä toisen maan kulttuurin, elinkeinoelämän ja kansan tuntemusta toisessa maassa sekä niiden välisiä yhteyksiä."

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on suurin Pohjoismaissa toimiva kahdenvälinen rahasto ja sen tehtävänä on edistää Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä ja kulttuurivaihtoa. 

Rahasto jakaa yleisiä apurahoja ja oleskelustipendejä. Tämän lisäksi rahasto käynnistää ja toteuttaa omia projekteja. Rahasto on myös Espoossa sijaitsevan Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen päämies.

Vuoden 2017 lopussa rahaston pääoman kirjanpitoarvo oli noin 46,6 milj. € (2016: 45,2 milj. €). Rahastopääomaa vastaavan varallisuuden markkina-arvo oli noin 59,7 milj.€ (2016: 58,7 milj. €). Vuonna 2017 pääoman tuotto oli noin 2 milj. euroa.

Rahastolla on kaksi jaostoa, yksi Suomessa ja yksi Ruotsissa.

HISTORIA

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto perustettiin vuonna 1960 Suomen ja Ruotsin hallitusten päätöksellä.  Päätöksen mukaisesti osa niistä sodanaikaisten velkojen korkomenoista, joita Suomella vielä oli maksettavana Ruotsille, siirrettäisiin molempien maiden kulttuuriyhteistyötä varten perustettavaan rahastoon. Rahaston alkuperäisestä pääomasta puolet sijoitettiin Ruotsiin ja puolet Suomeen.