PROJEKTIKONTTORI TANDEM

Voidakseen hyödyntää Merkkivuoden 1809 herättämän kiinnostuksen ja vuoden aikana aloitetut projektit parhaalla mahdollisella tavalla Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston Ruotsin jaosto perusti projektitoimisto Tandemin vastaamaan juhlavuoden seurantatoimista. Tandem jatkaa toimintaa Merkkivuoden 1809 hengessä hyödyntäen sen aikana saavutettuja tuloksia.

Projektitoimiston ohjelmajulistus on seuraava:

Tandemin tavoitteena on Merkkivuoden tulosten ja kokemusten pohjalta lisätä kiinnostusta Suomen ja Ruotsin väliseen kanssakäymiseen, yhteistyöhön ja maiden välisiin suhteisiin painottaen ajankohtaisia ja tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

Tandem tekee aloitteita projekteihin, jotka suuntautuvat sellaisille kohderyhmille Ruotsissa, joilla ei ole ennestään yhteyttä Suomeen, sekä pyrkii lisäämään niin viranomaisten/instituutioiden kuin elinkeinoelämän kiinnostusta Suomea ja maiden kahdenvälistä yhteistyötä kohtaan.

Projektitoimisto Tandem jatkaa Merkkivuoden yhteydessä esiin tulleiden ja sen toiminnan kannalta kiinnostavien ideoiden kehittämistä. Tämä koskee sekä Merkkivuoden virallisen toiminnan yhteydessä syntyneitä projekteja että kulttuurirahaston/Hanasaaren omia juhlavuoden aikaisia projekteja.

Myös paikallisiin ja alueellisiin hankkeisiin kannustaminen on tärkeä osa Tandemin toimintaa. Verrattuna Merkkivuoden aikana sovellettuun apurahamenettelyyn Tandemin toimintatapa on luonteeltaan proaktiivista. Toisin sanoen se etsii aktiivisesti mielenkiintoisia hankeideoita ja kannustaa uusiin projekteihin.

Lisätietoja

Yhteystiedot

Rahastonjohtaja

Mats Wallenius

+46 (0) 70 961 14 08

mats@kulturfonden.net