aktuellt

2013

Fondens finländska sekretariat håller julstängt 21.12.2013-7.1.2014.

Läs hela inlägget »

Sveriges regering har den 12 december utsett följande personer att fr.o.m. den 1 januari 2014 t.o.m. den 31 december 2016 vara ledamöter i styrelsen för Kulturfonden för Sverige och Finland:

Landshövdingen Chris Heister

Riksdagsledamoten Nina Lundström

Professorn Jarmo Lainio

Vidare har regeringen utsett följande personer att fr.o.m. den 1 januari 2014 t.o.m. den 31 december 2016 vara suppleanter i styrelsen för Kulturfonden för Sverige och Finland:

Bibliotekschefen Gunilla Sandin, suppleant för Chris Heister i dennes egenskap av ledamot, och

Professorn Martin Hårdstedt, suppleant för Nina Lundström

Regeringen har utsett Chris Heister att år 2014 och år 2016 vara ordförande samt år 2015 vara vice ordförande i styrelsen.

Regeringen avser att utse ytterligare en suppleant.

Läs hela inlägget »

Statsrådet har utsett ledamöterna och suppleanterna som representerar Finland i styrelsen för Kulturfonden för Sverige och Finland för treårsperioden 2014–2016.

Läs hela inlägget »

Vilka ansökningar beviljades bidrag under ansökningsomgången 2014/1? Läs mer här. Nästa ansökningstid går ut 1.2.2014.

Läs hela inlägget »

Nästa ansökningstid är 7.1-1.2.2014 och gäller för projekt som förverkligas år 2014. Portalen öppnar den 7.1.2014.

Läs hela inlägget »

Ansökningstiden för omgång 1/2014 är 2.9.2013-1.10.2013. Ansökan görs här. 

Läs hela inlägget »
Etiketter: ansökningstider

Välkommen till seminariet Vad görs för att bevara och revitalisera Nordkalottens minoritetskulturer?. Det är ett öppet seminarium som vänder sig till alla som är intresserade av språklig och kulturell revitalisering beträffande minoritetskulturer. Arrangörer är Kulturfonden för Sverige och Finland, Giellagasinstitutet vid Uleåborgs universitet samt Kulturfonden för Finland och Norge. Seminariet arrangeras med stöd från Nordiska kulturfonden.

Läs hela inlägget »
Etiketter: minoritetskulturer

Nästa ansökningstid är 2.9-1.10.2013 och gäller för projekt som förverkligas år 2014. Portalen öppnar den 2.9.2013.

Läs hela inlägget »

Vilka ansökningar beviljades bidrag under ansökningsomgången 2013/2? Läs mer här. Nästa ansökningstid går ut 1.10.2013.

Läs hela inlägget »