aktuellt

2013 > 08

Välkommen till seminariet Vad görs för att bevara och revitalisera Nordkalottens minoritetskulturer?. Det är ett öppet seminarium som vänder sig till alla som är intresserade av språklig och kulturell revitalisering beträffande minoritetskulturer. Arrangörer är Kulturfonden för Sverige och Finland, Giellagasinstitutet vid Uleåborgs universitet samt Kulturfonden för Finland och Norge. Seminariet arrangeras med stöd från Nordiska kulturfonden.

Läs hela inlägget »
Etiketter: minoritetskulturer