aktuellt

2016

Statsrådet har utsett ledamöterna och suppleanterna som representerar Finland i styrelsen för Kulturfonden för Sverige och Finland för treårsperioden 2017–2019. Nuvarande ledamöter minister Jan-Erik Enestam, pol. dr Tytti Isohookana-Asunmaa och riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta fortsätter i styrelsen. Riksdagsledamot Juhana Vartiainen, filosofie doktor Lauri Heikkilä och riksdagsledamot Heli Järvinen har utnämnts till suppleanter.
 
Styrelsen består även av tre svenska ledamöter, som utnämns av Sveriges regering. Nuvarande ledamöter landshövding Chris Heister, professor Jarmo Lainio och riksdagsledamot Nina Lundström fortsätter i styrelsen. Styrelsens ordförande är vartannat år från Sverige och vartannat år från Finland. År 2017 är Jan-Erik Enestam ordförande.

Kulturfondens syfte är att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Fonden är huvudman för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och leds av fonddirektör Gunvor Kronman.
 
Mer information fonddirektör Gunvor Kronman:
+358 40 745 1738
gunvor.kronman@hanaholmen.fi

Läs hela inlägget »

Ansökningsomgången 2017/1 är nu avslutad. Beslut skickas ut under november.

Läs hela inlägget »

Kulturfonden för Sverige och Finlands ansökningstid har nu inletts. Fonden beviljar stipendier till enskilda personer, organisationer och föreningar för bilaterala svensk-finländska projekt som ökar kunskaperna om och främjar kontakten mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Denna ansökningsomgång avser aktivitetsbidrag och vistelsestipendier för projekt som genomförs under 2017.

Ansök och läs mer här.

Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2016.

Läs hela inlägget »

Kulturfondens för Sverige och Finland sekretariat i Finland håller stängt 29.6-9.8. Det svenska sekretariatet är till viss del öppet och nås per e-post. Trevlig sommar!

Läs hela inlägget »

Fondens verksamhet sammanfattas i årsberättelsen Ett år i fonden. Ladda ner och läs årets upplaga i digital form här. 

Läs hela inlägget »

Ansökningstiden för omgång 2016/2 är nu avslutad och behandlingen av ansökningarna pågår. Beslut skickas ut  personligen elektroniskt under april.

Nästa ansökningsperiod börjar i september och avslutas den 1 oktober 2016.

Läs hela inlägget »
Etiketter: ansökningstider

Ansökningstiden gäller ansökningar om aktiviteter och vistelser som förverkligas mellan maj och december 2016.Ansökningstiden går ut den 1.2.2016 kl. 23.59.59. Se fondens bidragsannons här.

Läs hela inlägget »