aktuellt

2018

Fondens nästa ansökningstid är 7 januari - 1 februari 2019, ansökan går inte att lämna innan ansökningstidens början. Vi har julstängd mellan 22 december och 6 januari. GOD JUL! 

Läs hela inlägget »

Medan direktionsordföranden utnämns av undervisnings- och kulturministeriet i Finland är det Hanaholmens huvudman, Kulturfonden för Sverige och Finland, som utser de övriga nio direktionsmedlemmarna.

Läs mera här

Läs hela inlägget »

Vänligen uppmärksamma att bidrag avsedda för år 2019 betalas inte ut före januari 2019. När du fyller i kontonummer i rekvisitionen, se till att välja "utbetalning inom Sverige" i menyn. 

Läs hela inlägget »

Beslutsbreven för omgång 1 2019 har skickats till alla sökande. 

Läs hela inlägget »

I samband med Finlands 100-årsfirande uppvaktade Sverige med en gåva på 24 miljoner kronor i form av forskningsanslag på skogsområdet. Programmet tillkom på initiativ av Kulturfonden för Sverige och Finland och döptes till Tandem Forest Values. 

Hela 72 forskningsansökningar inkom, många av synnerligen god kvalitet. Utmaningen för de internationella beredningsgrupperna blev stor, men slutligen beviljades 12 samarbetsprojekt inom områdena Hållbar skogsskötsel och Nya produkter/processer. I varje projekt anställs en yngre forskare som under två år ska arbeta dels i Finland, dels i Sverige, med start under hösten 2018. Läs mer på KSLA:s pressmeddelande. 

Läs hela inlägget »

Ansökningsportalen öppnas den 5 september och ansökningstiden slutar den 1 oktober kl. 23.59.50. 

Läs hela inlägget »

Fondsekretariatet är på semester 22.6-10.8.2018. Glad sommar!

Läs hela inlägget »

En viktig del av vår verksamhet är att bevilja bidrag och stipendier, en process som innefattar att vi måste begära en del personuppgifter från dig som sökande.
 
Personuppgifterna behövs för att kunna behandla ansökan, kontakta dig, betala ut ett eventuellt beviljat bidrag samt för statistik. Vi är också skyldiga att arkivera och spara de beviljade ansökningarna. Dina uppgifter förvaras säkert och delas ej med tredje part. 
Det betyder mycket för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Det gör vi med största varsamhet och i enlighet med EU:s nya dataskyddsdirektiv General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Här (länk) hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter i såväl ansökningsportalen Rimbert som vår övriga verksamhet. Har du ytterligare frågor om hantering av personuppgifter så hör gärna av dig till sverige@kulturfonden.net (svenska utskottet) ellerfonderna@hanaholmen.fi (finländska utskottet). 

Läs hela inlägget »

Beslutsbrev till alla som beviljades stipendier och bidrag ur fonden har skickats ut. Du hittar beviljningslistorna här. Nästa ansökningstid är i september 2018. 

Läs hela inlägget »