aktuellt

2020 > 11

Omslag: Fredrika Siwe Omslag: Fredrika Siwe

Partiernas vägskäl – nytt politiskt landskap i Sverige och Finland 
 
De politiska utmaningarna är oftast desamma i Sverige och Finland – men gäller det också lösningarna? I antologin Partiernas vägskäl belyser statsvetare, jurister och politiker i de två länderna det nya politiska landskapet. Boken ger fördjupade perspektiv på några av vår tids viktigaste frågor och riktar sig till alla som är intresserade av politik och svensk-finländska förhållanden
 
Den utges av Appel Förlag på initiativ av Kulturfonden och utkommer i slutet av november 2020. Boken kommer att finnas till försäljning i bokhandel - både på nätet och fysiska butiker. Den finns både som vanlig bok och e-bok, samt även på finska. Bokens finska titel är Puolueet tienhaarassa - Ruotsin ja Suomen muuttuva poliittinen maisema.
 
– Boken har tillkommit i en märklig tid, präglad av en pandemi som har medfört stora konsekvenser för våra samhällen och även påverkat relationerna i Norden och
EU. Den problematiken är inte huvudtemat, men berörs i några texter, säger fondens ordförande Chris Heister.

Läs hela inlägget »